کد خبر : 209163
تاریخ انتشار : دوشنبه 18 سپتامبر 2023 - 21:30
-

صفات مذکر و مونث در فرانسه

صفات مذکر و مونث در فرانسه

در زبان فرانسه، صفات اهمیت بسیاری دارند که نه تنها جهت توصیف ویژگی ها و وضعیت های مختلف اشیاء و افراد مورد استفاده قرار می گیرند، بلکه در ساختار و فهم جملات نیز نقش مهمی ایفا می کنند. صفات به واژگانی اطلاق می شوند که به اشیاء، مفاهیم، افراد و موقعیت ها صفتی خاص و

در زبان فرانسه، صفات اهمیت بسیاری دارند که نه تنها جهت توصیف ویژگی ها و وضعیت های مختلف اشیاء و افراد مورد استفاده قرار می گیرند، بلکه در ساختار و فهم جملات نیز نقش مهمی ایفا می کنند. صفات به واژگانی اطلاق می شوند که به اشیاء، مفاهیم، افراد و موقعیت ها صفتی خاص و معین اضافه می کنند تا تصویری دقیق تر و جامع تر از موارد مختلف ارائه دهند.

صفات مذکر و مونث در فرانسه

جایگاه صفت در زبان فرانسه

صفت ها در زبان فرانسه به عنوان واژگان توصیفی مورد استفاده قرار می گیرند و نقش مهمی در توصیف اشیاء، افراد و وضعیت ها دارند.در آموزش زبان فرانسه به شما یاد داده می‌شود که در جمله، صفت ها معمولاً قبل از اسم ها ظاهر می شوند. این جایگاه قرارگیری صفت ها در جمله را می توان به شکل زیر خلاصه کرد:

صفت → اسم

در این ساختار، صفت به عنوان متعلق به اسم در جمله ظاهر می شود. در مواردی که بیش از یک صفت برای توصیف یک اسم استفاده می شود، ترتیب این صفات نیز می تواند تاثیر گذار باشد. معمولاً ترتیب صفات در زبان فرانسه به این صورت است:

 1. صفات توصیفی: این دسته از صفات به ویژگی ها و مشخصه های فیزیکی و تجربی اشیاء اشاره می کنند.
  Exemple: une grande maison blanche (یک خانه بزرگ سفید)
 2. صفات مشخص کننده: این صفات به اسم مشخصیتی خاصی می دهند.
  Exemple: ce livre intéressant (این کتاب جالب)
 3. صفات اصلی: این نوع صفات به اسم ویژگی یا مشخصه اصلی می دهند.
  Exemple: une vraie amie (یک دوست واقعی)
 4. صفات تعیین شده: این دسته از صفات به اسم مرجعی اشاره دارند.
  Exemple: la maison dont j’ai parlé (خانه ای که درباره اش صحبت کردم)

صفات در زبان فرانسه همچنین باید با اسم در جنس (مذکر یا مؤنث) و تعداد (مفرد یا جمع) هماهنگ باشند. به علاوه، در برخی موارد، صفات می توانند بعد از اسم ظاهر شوند تا تأکید بیشتری بر آنها ایجاد شود.

توضیح آسان صفات در گرامر زبان فرانسه

صفات معمولاً قبل از اسم ها ظاهر می شوند. این موقعیت قرارگیری باعث می شود که صفت توصیفی، اطلاعات بیشتری را درباره اسم ارائه دهد.

انواع صفات در زبان فرانسوی

در زبان فرانسه، انواع مختلفی از صفات وجود دارند که هر یک نقش ها و کاربردهای متفاوتی دارند. به طور کلی، صفات در زبان فرانسه به دو دسته ی اصلی تقسیم می شوند: صفات توصیفی (Adjectives Descriptifs) و صفات ملکی (Possessive Adjectives). در ادامه در مورد آن ها بیشتر می آموزیم.

1. صفات توصیفی فرانسه (Adjectives Descriptifs):

در درجه اول صفات توصیفی نقش توصیف و توضیح ویژگی ها و ویژگی های شیء یا شخص را در جمله دارند. این صفات معمولاً پس از اسم قرار می گیرند و توصیف های جمله را تکمیل می کنند. مثال هایی از صفات توصیفی عبارتند از: beau (زیبا)، intelligent (خردمند)، grand (بلند) و…

2. صفات ملکی (Possessive Adjectives):

به عنوان یکی از ارکان اصلی زبان فرانسه صفات ملکی نشان دهنده ی مالکیت یا تعلق شیء یا شخص به کسی هستند. این صفات به طور مستقیم به عنوان قبل از اسم قرار می گیرند و نشان دهنده ی مالکیت شخص یا اشیاء به شما یا دیگران است. مثال هایی از صفات ملکی عبارتند از: mon (من)، ton (تو)، son (او)، notre (ما)، votre (شما)، leur (آن ها) و…

صفات مذکر و مونث در فرانسه

3. صفات اشاره (Demonstrative Adjectives):

همین طور در مقابل صفات اشاره برای اشاره به شیء یا شخص خاصی در نزدیکی یا دوری استفاده می شوند. این صفات اغلب قبل از اسم ها قرار می گیرند و نشان دهنده ی مشخصیت مکانی یا زمانی شیء یا شخص در جمله هستند. مثال هایی از صفات اشاره شامل: ce (این)، cet (این)، cette (این) و…

4. صفات تعدادی (Numeral Adjectives):

صفات تعدادی به تعداد یا ترتیب شیء ها و افراد در جمله اشاره دارند. این صفات می توانند تعداد، ترتیب یا مقایسه ای بیان کنند. مثلاً: un (یک)، deux (دو)، premier (اول)، deuxième (دوم)، plus (بیشتر)، moins (کمتر) و…

5. صفات نسبی (Relative Adjectives):

صفات نسبی به عبارت های توصیفی استفاده می شوند تا شیء یا شخص مشخصی که قبلاً معرفی شده اند، را توصیف کنند. این صفات عبارت هایی مانند “qui” (که)، “que” (که) و “dont” (که) را در جمله تکمیل می کنند.

صفات مشبه در زبان فرانسوی

در زبان فرانسه، برخی از صفات هستند که با قرارگیری آن ها در جمله معانی شان تغییر می کند. این صفات به عنوان صفات مشبه تعریف می شوند. در زیر چند مثال از این نوع صفات آمده است:

توصیف اسم‌ها با صفات در زبان فرانسوی

1. Beau (زیبا):

– un beau paysage (یک چشم انداز زیبا)

– un paysage beau (یک چشم انداز زیبا)

2. Vieux (پیر):

– un vieux monsieur (یک آقای پیر)

– un monsieur vieux (یک آقای پیر)

3. Petit (کوچک):

– un petit problème (یک مشکل کوچک)

– un problème petit (یک مشکل کوچک)

4. Nouveau (جدید):

– un nouveau film (یک فیلم جدید)

– un film nouveau (یک فیلم جدید)

5. Grand (بزرگ):

– un grand arbre (یک درخت بزرگ)

– un arbre grand (یک درخت بزرگ)

در این مثال ها، ترتیب قرارگیری صفت در جمله می تواند تأثیر معنایی داشته باشد. این نوع تغییرات نشان می دهد که صفت مشبه تأکید یا تفضیلی بر یک ویژگی یا وضعیت خاص دارد.

چگونه صفات را در فرانسه مونث کنیم؟

در زبان فرانسه، برای تبدیل صفات به مؤنث، معمولاً به پایان آنها یک “e” اضافه می شود. اما توجه داشته باشید که این قاعده برای تمامی صفات صدق نمی کند و ممکن است تغییرات دیگری نیز ایجاد شود. در زیر چند مثال از تغییر صفات مذکر به مؤنث را مرور می کنیم:

 

1. Grand (بزرگ) – Grande (بزرگ):

– Exemple: un grand livre (یک کتاب بزرگ) → une grande table (یک میز بزرگ)

2. Petit (کوچک) – Petite (کوچک):

– Exemple: un petit chien (یک سگ کوچک) → une petite fleur (یک گل کوچک)

3. Intéressant (جالب) – Intéressante (جالب):

– Exemple: un film intéressant (یک فیلم جالب) → une histoire intéressante (یک داستان جالب)

4. Heureux (خوشحال) – Heureuse (خوشحال):

– Exemple: un homme heureux (یک مرد خوشحال) → une femme heureuse (یک زن خوشحال)

5. Sérieux (جدی) – Sérieuse (جدی):

– Exemple: un élève sérieux (یک دانش آموز جدی) → une professeure sérieuse (یک استاد جدی)

در برخی موارد، تغییرات دیگری نیز در تبدیل صفات مذکر به مؤنث اتفاق می افتد. برای یادگیری صحیح تبدیلات مؤنث در زبان فرانسه، بهتر است از منابع گرامری معتبر یا کتاب های آموزشی استفاده کنید.

تبصره و استثناهای صفات

در زبان فرانسه، برای تبصره هایی که در مورد صفات به کار می روند، موارد مختلفی وجود دارد که به صورت ویژگی ها و نکات گرامری تعبیر می شوند:

صفات مذکر و مونث در فرانسه

 • مؤنث و مذکر: در زبان فرانسه، صفات باید با اسم ها در جنس (مذکر یا مؤنث) و تعداد (مفرد یا جمع) هماهنگ باشند.
  Exemple: un livre intéressant (یک کتاب جالب)، une histoire intéressante (یک داستان جالب)
 • صفات مشبه: برخی از صفات مشبه قبل از اسم می آیند و تغییری در معنی واژه نمی آورند. این صفات به صورت یک ویژگی ثابت برای اسم ها مورد استفاده قرار می گیرند.
  Exemple: un vieux monsieur (یک آقای پیر)
 • صفات اصلی و مشخص کننده: ترتیب صفات در جمله می تواند معانی مختلفی را ایجاد کند. صفت اصلی (مثل جنسیت و سن) به طور معمول قبل از صفت مشخص کننده ظاهر می شود.
  Exemple: une belle femme jeune (یک زن جوان زیبا)
 • تغییرات در صفات با اسامی تعیین شده: در تبصره هایی که به اسم های تعیین شده (مثل “ce”, “cette”, “mon”, “ton”, “son” و غیره) اشاره دارند، تغییراتی در صفات ممکن است ایجاد شود.
  Exemple: ce livre intéressant (این کتاب جالب)، cette histoire intéressante (این داستان جالب)
 • صفات نداشته و افعال متعدی و شدنی: در برخی از افعال متعدی و شدنی، از صفات نداشته به جای آن از صفت به همراه حرف “de” استفاده می شود.
  Exemple: avoir peur de (ترسیدن از)، content de (راضی از)
 • استفاده از صفات در امری و سؤالی: در جملات امری و سؤالی، صفات می توانند بعد از فعل آمده یا در انتهای جمله قرار گیرند.
  Exemple: Ferme la fenêtre, s’il te plaît. (پنجره را لطفاً ببند.)
  Exemple: Est-ce que c’est possible? (آیا امکان دارد؟)

توجه داشته باشید که برای یادگیری دقیق تر قوانین و تبصره های مرتبط با صفات در زبان فرانسه، منابع گرامری معتبر را مطالعه کنید و تمرین کافی انجام دهید.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

قیمت یاب خریدینو

قیمت کامپیوتر گیمینگ

قیمت سیستم گیمینگ

لمینت متحرک دندان

قیمت فنس

قیمت خرید پترولیوم کک

عباس نادر روان شناس

پشتیسار

قیمت باطری ماشین

تدریس خصوصی زبان انگلیسی

وارد کننده صاعقه گیر الکترونیکی ساختمان

کلید حرارتی زیمنس (خرید از وارد کننده)

پکیج ویدئویی آموزشی قراردادهای EPC ( نشریه 5490

نمایندگی فروش تجهیزات آتش نشانی

آراد برندینگ

نظر سنجی انتخابات 1403

اخبار سلامت

دیزل ژنراتور

صیغه نامه برای هتل

سایت مدیر اکسپرت

خرید انواع هدایای تبلیغاتی خلاقانه

خرید دتکتور گاز از نماینده رسمی ایران

خرید صندل عمده

نحوه محاسبه اقساط

قیمت خرید تلویزیون زیر 5میلیون

صندلی آرایشگاه

زير نويس ساز

لمینت متحرک دندان

اهمیت استفاده از رپورتاژ

New punjabi songs

سامانه خودنویس

آزمایشات طب کار بدو استخدام

مرجع خرید و فروش هماتیت

سازمان امور مالیاتی

مانیتور دنا

شیشه ماشین

تشک دو نفره

دکتر علی پرند

https://nipoto.com/ethereum

خرید تابلو برق

خرید رپورتاژ آگهی

مایکروسافت

  شیائومی 

 سامسونگ 

 گوشی 

 مارک  

اینتل 

 گواهینامه

  قرمز  گورمن

  تبلت  آیفون 

 طراحی

  لایکا  تایوان 

 یوتیوب  

دوربین

  اندروید  

تاشو  

چین

  گلکسی

  پیکسل 

 ساعت 

 ای‌بی 

 هوشمند 

 سطح  

جدید  

شرکت 

 معرفی  

تجاری

  طرح