دانلود زیرنویس فیلم Double Trouble and the Magical Mirror 2019 – بلو سابتایتل

دانلود زیرنویس فیلم Double Trouble and the Magical Mirror 2019 – بلو سابتایتل

دانلود زیرنویس فیلم Double Trouble and the Magical Mirror 2019 فریدو یک بچه سرگرم کننده است و درست مانند اکثر بچه های هم سن و سال خود، در مدرسه کمی تنبل است. یک روز در یک نمایشگاه شهری او با یک آینه جادویی روبرو می شود. با جادوی آینه ها او می تواند از خود