مردم برای استفاده از دفترچه کاغذی خود اختیاردار هستند

مردم برای استفاده از دفترچه کاغذی خود اختیاردار هستند

ایسنا/بوشهر سرپرست تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: عدم چاپ و صدور دفترچه به معنی بی استفاده ماندن دفترچه‌های در دست مردم نیست و مردم برای استفاده از دفترچه کاغذی خود اختیاردار هستند. عباس دیّری در نشست با خبرنگاران ضمن اشاره به حذف دفترچه به عنوان یک تحول اساسی در ارائه خدمات درمانی اظهار کرد: از اول