دانلود زیرنویس فیلم Leading Ladies 2021 – زیرنویس آبی

دانلود زیرنویس فیلم Leading Ladies 2021 – زیرنویس آبی

دانلود زیرنویس فیلم Leading Ladies 2021 هنگامی که پنج دوست برای یک مهمانی شام جمع می شوند، متوجه می شوند که یکی از چیزهای مشترک همه آنها حفظ اسرار انفجاری از یکدیگر است. همانطور که دیدگاه های مختلف آنها در طول شب آشکار می شود، می بینیم که چگونه روایت هر زن از رویدادها به