عملیات‌های فردی فلسطینی‌ها خواب را از چشم صهیونیست‌ها ربوده است

عملیات‌های فردی فلسطینی‌ها خواب را از چشم صهیونیست‌ها ربوده است

به دنبال عملیات پنج‌شنبه علیه سه شهرک نشین صهیونیست و هلاکت یکی از آنها، رژیم اشغالگر اذعان کرده است که عملیات هدف قرار دادن این شهرک نشین‌ها دشوار بوده و پیامدهای خطرناکی را به همراه خواهد داشت و این اقدامات فردی نشان‌دهنده برنامه‌ریزی حرفه‌ای انجام‌شده توسط گروه مهاجم برای دستیابی به سلاح، اطلاع از محل