در شرایط فعلی نمایش آثار هنری بیشتر جنبه بازدید دارد تا فروش

در شرایط فعلی نمایش آثار هنری بیشتر جنبه بازدید دارد تا فروش

عکس تزیینی است یک کیوریتور می‌گوید، ممکن است برای آن دسته از هنرمندانی که هنوز موفق به معرفی خود به جامعه هنری نشده‌اند، دغدغه فروش در اولویت باشد؛ اگرچه باید در نظر گرفت هنرمند در ابتدا نیاز دارد که خود را به جامعه هنری و مجموعه‌داران معرفی کند و برای خود رزومه بسازد. آرزو ایمانی