چگونه آرامش روانی خود را در مقابل کرونا حفظ کنیم؟

چگونه آرامش روانی خود را در مقابل کرونا حفظ کنیم؟

ایسنا/لرستان یک روان‌شناسی گفت: عدم انتقال مطالب هراس آفرین و بدون منبع، توجه به توصیه‌های پزشکان معتمد و گسترش مهارت‌های آرامش آفرین نظیر ورزش، موسیقی و ذکر و یاد خدا؛ ازجمله عوامل مؤثر در کاهش اضطراب ناشی از بروز کروناست. لیلا میررضایی در گفت‌وگو با ایسنا در ابطه با چگونگی حفظ آرامش روانی در مقابل کرونا،