مسائل و مشکلات مشاغل آنلاین در دوران کرونا

مسائل و مشکلات مشاغل آنلاین در دوران کرونا

شماره ۲۲ نشریه علمی دانشجویی «برنا»؛ گاهنامه انجمن علمی دانشجویی برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه تهران منتشر شد. به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، “سیاستگذاری ناجی کرونا”، “دولت و روابط ویروسی با نیروهای کار”، “اشتغال و حمایت‌های صورت‌ گرفته از جانب دولت در دوران کرونا”، “مسائل و مشکلات مشاغل آنلاین در دوران کرونا”، “حمایت معیشتی در بحران کووید