بهترین مهدکودک چه ویژگی‌هایی دارد؟

بهترین مهدکودک چه ویژگی‌هایی دارد؟

انتخاب مهدکودک ایده‌آل؛ دغدغه والدین انتخاب یک مهد کودک خوب، جزو مهم‌ترین انتخاب‌هایی است که والدین با آن مواجه هستند. مهدکودک اولین محیطی است که کودک ورود به یک محیط اجتماعی بزرگ‌تر را تجربه می‌کند. تاثیر مستقیم تجربیات کودکی که بخش عمده آن در مهد کودک می‌گذرد، در شخصیت دوره بزرگسالی، اهمیت انتخاب مهدکودک را بیشتر می‌کند. برای