آمریکا برای تحریم پروژه گازی روسیه کم آورد

آمریکا برای تحریم پروژه گازی روسیه کم آورد

دولت بایدن یک کشتی روسی و شرکتی که تصور می رود به ساخت خط لوله گاز طبیعی نورد استریم ۲ کمک می کند را شناسایی کرده اما هدفهای مذکور پیش از این توسط دولت ترامپ تحریم شده اند و تحریم دوباره آنها تاثیر چندانی نخواهد داشت. به گزارش ایسنا، دو نماینده مجلس آمریکا اظهار کردند