حجم خطراتی که متوجه قاسم سلیمانی شده متوجه مالک اشتر نشده است

حجم خطراتی که متوجه قاسم سلیمانی شده متوجه مالک اشتر نشده است

ایسنا/کرمان پژوهشگر تاریخ اسلام با بیان اینکه حجم خطراتی که متوجه قاسم سلیمانی شده متوجه مالک اشتر نشده است اظهار کرد: قاسم سلیمانی قاسم سلیمانی است. قاسم سلیمانی در نقطه کانونی خطر سرباز اول است و خودش می رفت و می گفت بیایید. حشمت الله قنبری پیش از ظهر امروز ۱۳ دی ماه در گردهمایی بانوان