حسابداری تورم چیست؟

حسابداری تورم چیست؟

حسابداری تورمی، یک روش حسابداری است که برای مقابله با تأثیر تورم بر صورت‌های مالی استفاده می‌شود. تورم، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص است. این افزایش قیمت‌ها، ارزش پول را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود که صورت‌های مالی تهیه شده بر اساس ارزش تاریخی، تصویری نادرست از وضعیت مالی یک واحد