تاثیر بزرگ خدمات حسابداری حرفه ای در کسب و کارهای کوچک

تاثیر بزرگ خدمات حسابداری حرفه ای در کسب و کارهای کوچک

با گسترش روزافزون تکنولوژی و رشد سریع تجارت الکترونیک، کسب و کارهای کوچک و متوسط به یکی از عوامل اصلی اقتصاد جهانی تبدیل شده‌اند. این شرکت‌ها، به عنوان مهم‌ترین بخش از اقتصاد، از یک سو به ایجاد اشتغال و تولید ناخالص ملی کمک می‌کنند. از سوی دیگر، به عنوان یکی از مهم‌ترین مشتریان برخی از

حسابداری تورم چیست؟

حسابداری تورم چیست؟

حسابداری تورمی، یک روش حسابداری است که برای مقابله با تأثیر تورم بر صورت‌های مالی استفاده می‌شود. تورم، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص است. این افزایش قیمت‌ها، ارزش پول را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود که صورت‌های مالی تهیه شده بر اساس ارزش تاریخی، تصویری نادرست از وضعیت مالی یک واحد