جنگ‌زده‌ای که خانه‌اش را به خاطر «نیما» ترک نکرد!

جنگ‌زده‌ای که خانه‌اش را به خاطر «نیما» ترک نکرد!

اینک نه در میان نامه‌ها و وصایای نیما یوشیج حرفی از سیروس طاهباز است و نه تنها پسر او چندان دل‌ِ خوشی از گردآورنده آثار پدرش دارد؛ با این حال اما طاهباز امانت‌داری باغیرت توصیف می‌شود که حاضر نشد در دوران جنگ، به‌خاطر دست‌خط‌های نیما برای نجات جانش هم خانه‌اش را ترک کند. به گزارش