شناخت بهتر و دقیق استان زنجان با مطالعه فصل‌نامه‌ها

شناخت بهتر و دقیق استان زنجان با مطالعه فصل‌نامه‌ها

ایسنا/زنجان مدیر اجرایی فصلنامه فرهنگ زنجان گفت: فصل‌نامه فرهنگ زنجان منبع خوبی برای شناخت خود استان و فرهنگ غنی آن است. ابراهیم قاسمی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با انتشار فصل‌نامه فرهنگ زنجان، اظهار کرد: فصلنامه فرهنگ زنجان از دهه ۷۰ هر ساله به صورت فصلی در رابطه با موضوعات ادبی، تاریخی، اجتماعی، جغرافیایی و