قلع و قمع ۶ ساخت و ساز غیرمجاز‎ در سوادکوه

قلع و قمع ۶ ساخت و ساز غیرمجاز‎ در سوادکوه

ایسنا/مازندران مدیر جهاد کشاورزی سوادکوه اظهارکرد:در پی تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و ساخت و ساز غیرمجاز، با دستور قضایی و پیگیری‌های امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه، ۶ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در مساحت ۵ هکتار در انارم سوادکوه قلع و قمع شد. حمیدرضا شهابیان گفت: این اقدام در راستای اجرای تبصره ۲