ضرورت ارتباط بین جامعه نخبگان و دست اندرکاران تصمیم‌ساز کشور

ضرورت ارتباط بین جامعه نخبگان و دست اندرکاران تصمیم‌ساز کشور

ایسنا/اصفهان رییس کمیته تغییر اقلیم دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: جامعه دانشگاهی باید در فاز مطالعاتی به دست اندرکاران تصمیم‌ساز کشور کمک کند تا بتوانیم یک ارتباط نزدیک بین جامعه نخبگان و تصمیم ساز کشور ایجاد کنیم. علیرضا واعظی، امروز (یکشنبه- سوم اسفند) در نشست اقلیم‌شناسی و تغییرات اقلیمی که با حضور دبیر مجمع تشخیص