پیشرفت طرح بهسازی معابر پیاده رو و احداث مسیرهای دوچرخه(بهراه) به ۱۷۵ کیلومتر رسید

پیشرفت طرح بهسازی معابر پیاده رو و احداث مسیرهای دوچرخه(بهراه) به ۱۷۵ کیلومتر رسید

عکس تزیینی است معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، از پیشرفت ۱۷۵ کیلومتری طرح بهسازی معابر پیاده رو و احداث مسیرهای دوچرخه(بهراه) خبر داد. به گزارش ایسنا، صفا صبوری دیلمی که در تشریح دستاوردهای اجرایی طرح ۵۰۰ کیلومتری احداث مسیرهای دوچرخه و بهسازی معابر پیاده رو موسوم به طرح “بهراه” سخن می گفت، با بیان