تمدید پذیرش طرح‌های نانومچ تا ۱۵ اسفندماه

تمدید پذیرش طرح‌های نانومچ تا ۱۵ اسفندماه

مهلت دریافت نمونه اولیه محصولات نوآورانه در نهمین دوره برنامه نانومچ تا ۱۵ اسفند تمدید شد. به گزارش ایسنا، فراخوان نهمین دوره برنامه نانومچ، بنا به درخواست‌های دریافتی توسط متقاضیان، تا ۱۵ اسفندماه تمدید شد و فناورانی که به محصول اولیه نانویی دست یافته و در صدد تجاری‌سازی آن هستند، می‌توانند تا مهلت تعیین شده برای ثبت طرح خود