نشست مجازی “متحدان علیه عادی‌سازی روابط با اسرائیل” با حضور رهبران فلسطین و مقاومت لبنان

نشست مجازی “متحدان علیه عادی‌سازی روابط با اسرائیل” با حضور رهبران فلسطین و مقاومت لبنان

حاضران در نشست مجازی “متحدان علیه عادی‌سازی روابط” بر پایبندی به آرمان‌های ملت فلسطین و مخالفت با عادی‌سازی روابط میان کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی تاکید کردند. به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه رأی الیوم، فعالیت‌های کنفرانس “متحدان علیه عادی‌سازی روابط” شنبه برای مخالفت با عادی‌سازی روابط میان کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی و