صندلی‌هایی که نفس بازیگران را می‌گیرند

صندلی‌هایی که نفس بازیگران را می‌گیرند

صندلی‌های خالی، اشیایی بی‌آزار نیستند، این صندلی‌ها با آن خالی بودن‌شان بدجوری نفس بازیگر تئاتر را می‌گیرند. بازیگری که می‌داند خبری از پول و شهرت نیست ولی برای او شیرین‌ترین اتفاق، هم‌نفس شدن با تماشاگر است. کرونا اما این هم‌نفسی را به شماره انداخته. مدت‌های طولانی در سراسر دنیا، صندلی‌های تئاترها خالی مانده و حالا