چرا هزینه آب مصرفی مدارس استان مرکزی تنها ۳۰ درصد کاهش یافته است؟

چرا هزینه آب مصرفی مدارس استان مرکزی تنها ۳۰ درصد کاهش یافته است؟

ایسنا/مرکزی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: با توجه به تعطیلی بیش از ۹۰ درصد مدارس در دوران کرونا، چرا باید هزینه مصرف آب مدارس استان تنها حدود ۳۰ درصد کاهش داشته باشد؟ بهروز اکرمی روز یکشنبه سوم اسفند در شورای آموزش و پرورش استان مرکزی در پاسخ به گفته معاون خدمات مشترکین و